Веќе од
$198.00 USD
Месечно
12 Core Server - AMD Ryzen 3900X (LAX) (100 Достапно)
12 Core AMD Ryzen 3900X

3.8 Ghz X 12 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
12 Core Server - AMD Ryzen 3900X (MIA) (100 Достапно)
12 Core AMD Ryzen 3900X

3.8 Ghz X 12 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
12 Core Server - AMD Ryzen 3900X (PNJ) (100 Достапно)
12 Core AMD Ryzen 3900X

3.8 Ghz X 12 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

NYC Metro Data Center
Веќе од
$318.00 USD
Месечно
12 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2603 V3 (MIA)
12 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2603 V3

1.6 Ghz X 12

Miami, FL Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$318.00 USD
Месечно
12 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2603 V3 (PNJ)
12 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2603 V3

1.6 Ghz X 12

New York City Metro Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$158.00 USD
Месечно
12 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2620 V2
12 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2620 V2

2.1 Ghz X 12 + 12 X HT
Веќе од
$118.00 USD
Месечно
16 Core Server - AMD Opteron 6272
16 Core AMD Opteron 6272

2.1 Ghz x 16
Веќе од
$258.00 USD
Месечно
16 Core Server - AMD Ryzen 3950X (LAX) (100 Достапно)
16 Core AMD Ryzen 3950X

3.5 Ghz X 16 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$258.00 USD
Месечно
16 Core Server - AMD Ryzen 3950X (MIA) (100 Достапно)
16 Core AMD Ryzen 3950X

3.5 Ghz X 16 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$258.00 USD
Месечно
16 Core Server - AMD Ryzen 3950X (PNJ) (100 Достапно)
16 Core AMD Ryzen 3950X

3.5 Ghz X 16 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

NYC Metro Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
16 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2620 V4 (LAX)
16 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2620 V4

2.1 Ghz X 32

Los Angeles, California Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
16 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2620 V4 (MIA)
16 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2620 V4

2.1 Ghz X 32

Miami, FL Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
16 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2620 V4 (PNJ)
16 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2620 V4

2.1 Ghz X 32

NYC Metro Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
16 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2630 V3 (MIA)
16 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2630 V3

2.4 Ghz X 32

Miami, FL Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
16 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2630 V3 (PNJ)
16 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2630 V3

2.4 Ghz X 32

New York City Metro Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$538.00 USD
Месечно
16 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2640 V2
16 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2640 V2

2.0 Ghz X 16 + 16 X HT
Веќе од
$378.00 USD
Месечно
16 Core Server - Dual Intel Xeon Silver 4108 (LAX)
16 Core Dual Processor Intel Xeon Silver 4108

1.8 Ghz X 32

Los Angeles, California Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$378.00 USD
Месечно
16 Core Server - Dual Intel Xeon Silver 4108 (MIA)
16 Core Dual Processor Intel Xeon Silver 4108

1.8 Ghz X 32

Miami, Florida Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$378.00 USD
Месечно
16 Core Server - Dual Intel Xeon Silver 4108 (PNJ)
16 Core Dual Processor Intel Xeon Silver 4108

1.8 Ghz X 32

NYC Metro Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$218.00 USD
Месечно
20 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2630 V4 (MIA)
20 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2630 V4

2.2 Ghz X 40

Miami, FL Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$218.00 USD
Месечно
20 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2630 V4 (PNJ)
20 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2630 V4

2.2 Ghz X 40

New York City Metro Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$218.00 USD
Месечно
20 Core Server - Dual intel Xeon E5 2650 V3 (MIA)
20 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2650 V3

2.3 Ghz X 40

Miami, FL Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$218.00 USD
Месечно
20 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2650 V3 (PNJ)
20 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2650 V3

2.3 Ghz X 40

New York City Metro Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$498.00 USD
Месечно
20 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2660 V2
20 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2660 V2

2.2 Ghz X 20 + 20 X HT
Веќе од
$1198.00 USD
Месечно
20 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2690 V2
20 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2690 V2

3.0 Ghz X 20 + 20 X HT
Веќе од
$518.00 USD
Месечно
20 Core Server - Dual intel Xeon Silver 4114 (LAX) (1 Достапно)
20 Core Dual Processor Intel Xeon Silver 4114

2.2 Ghz X 40

Los Angeles, California Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$518.00 USD
Месечно
20 Core Server - Dual Intel Xeon Silver 4114 (MIA) (1 Достапно)
20 Core Dual Processor Intel Xeon Silver 4114

2.2 Ghz X 40

Miami, Florida Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$518.00 USD
Месечно
20 Core Server - Dual Intel Xeon Silver 4114 (PNJ) (3 Достапно)
20 Core Dual Processor Intel Xeon Silver 4114

2.2 Ghz X 40

NYC Metro Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$238.00 USD
Месечно
24 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2650 V4 (MIA)
24 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2650 V4

2.2 Ghz X 48

Miami, FL Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$238.00 USD
Месечно
24 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2650 V4 (PNJ)
24 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2650 V4

2.2 Ghz X 48

New York City Metro Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$638.00 USD
Месечно
24 Core Server - Dual Intel Xeon Silver 4116 (LAX)
24 Core Dual Processor Intel Xeon Silver 4116

2.1 Ghz X 48

Los Angeles, California Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$638.00 USD
Месечно
24 Core Server - Dual Intel Xeon Silver 4116 (MIA)
24 Core Dual Processor Intel Xeon Silver 4116

2.1 Ghz X 48

Miami, Florida Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$638.00 USD
Месечно
24 Core Server - Dual Intel Xeon Silver 4116 (PNJ)
24 Core Dual Processor Intel Xeon Silver 4116

2.1 Ghz X 48

NYC Metro Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$598.00 USD
Месечно
44 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2699 V4 (MIA)
44 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2699 V4

2.2 Ghz X 88

Miami, FL Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$598.00 USD
Месечно
44 Core Server - Dual Intel Xeon E5 2699 V4 (PNJ)
44 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2699 V4

2.2 Ghz X 88

New York City Metro Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$2198.00 USD
Месечно
48 Core Server - Dual intel Xeon Platinum 8160 (LAX)
48 Core Dual Processor Intel Xeon Platinum 8160

2.1 Ghz X 96

Los Angeles, California Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$2198.00 USD
Месечно
48 Core Server - Dual intel Xeon Platinum 8160 (MIA)
48 Core Dual Processor Intel Xeon Platinum 8160

2.1 Ghz X 96

Miami, Florida Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$2198.00 USD
Месечно
48 Core Server - Dual intel Xeon Platinum 8160 (PNJ)
48 Core Dual Processor Intel Xeon Platinum 8160

2.1 Ghz X 96

NYC Metro Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$138.00 USD
Месечно
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2
6 Core Intel Xeon E5 1650 V2

3.5 Ghz X 6 + 6 X HT
Веќе од
$148.00 USD
Месечно
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V3 (LAX)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V3

3.5 Ghz X 6 + 6 X HT

Los Angeles, CA Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$148.00 USD
Месечно
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V3 (MIA)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V3

3.5 Ghz X 6 + 6 X HT

Miami, FL Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$148.00 USD
Месечно
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V3 (PNJ)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V3

3.5 Ghz X 6 + 6 X HT

New York City Metro Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$158.00 USD
Месечно
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (LAX)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V4

3.6 Ghz X 6 + 6 X HT

Los Angeles, CA Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$158.00 USD
Месечно
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (MIA)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V4

3.6 Ghz X 6 + 6 X HT

Miami, FL Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$158.00 USD
Месечно
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V4

3.6 Ghz X 6 + 6 X HT

New York City Metro Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
8 Core Server - AMD Opteron 6320
8 Core AMD Opteron 6320

2.8 Ghz X 8
Веќе од
$168.00 USD
Месечно
8 Core Server - AMD Ryzen 3700X (LAX) (100 Достапно)
8 Core AMD Ryzen 3700X

3.6 Ghz X 8 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$168.00 USD
Месечно
8 Core Server - AMD Ryzen 3700X (MIA) (100 Достапно)
8 Core AMD Ryzen 3700X

3.6 Ghz X 8 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$168.00 USD
Месечно
8 Core Server - AMD Ryzen 3700X (PNJ) (100 Достапно)
8 Core AMD Ryzen 3700X

3.6 Ghz X 8 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

NYC Metro Data Center
Веќе од
$258.00 USD
Месечно
8 Core Server - Dual Intel Xeon 5620
Dual Processor Intel Xeon E5620
2.4 Ghz X 8 + 8 X HT
Веќе од
$168.00 USD
Месечно
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) (100 Достапно)
8 Core Intel Core i7 9700K

3.6 Ghz X 8

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$168.00 USD
Месечно
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) (100 Достапно)
8 Core Intel Core i7 9700K

3.6 Ghz X 8

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$168.00 USD
Месечно
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (PNJ) (100 Достапно)
8 Core Intel Core i7 9700K

3.6 Ghz X 8

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

NYC Metro Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
8 Core Server - Intel Core i9 9900K (LAX) (100 Достапно)
8 Core Intel Core i9 9900K

3.6 Ghz X 8 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
8 Core Server - Intel Core i9 9900K (MIA) (100 Достапно)
8 Core Intel Core i9 9900K

3.6 Ghz X 8 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
8 Core Server - Intel Core i9 9900K (PNJ) (100 Достапно)
8 Core Intel Core i9 9900K

3.6 Ghz X 8 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

NYC Metro Data Center
Веќе од
$218.00 USD
Месечно
8 Core Server - Intel Xeon D-1540 (MIA)
8 Core Intel Xeon Xeon D-1540

2.0 Ghz X 16

Miami, FL Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$218.00 USD
Месечно
8 Core Server - Intel Xeon D-1540 (PNJ)
8 Core Intel Xeon Xeon D-1540

2.0 Ghz X 16

NYC Metro Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$498.00 USD
Месечно
8 Core Server - Intel Xeon E5 1660 V3 (MIA)
8 Core Intel Xeon E5 1660 V3

3.0 Ghz X 8 + 8 X HT

Miami, FL Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$158.00 USD
Месечно
8 Core Server - Intel Xeon E5 1660 V3 (PNJ)
8 Core Intel Xeon E5 1660 V3

3.0 Ghz X 8 + 8 X HT

New York City Metro Data Center

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$58.00 USD
Месечно
Dual Core Server - Intel Atom D510
Dual Core Intel Atom D510 Processor
1.66 Ghz X 2 + HT X 2
Веќе од
$66.00 USD
Месечно
Dual Core Server - Intel Atom D525
Dual Core Intel Atom D525 Processor
1.8 Ghz X 4 (HT)

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Веќе од
$398.00 USD
Месечно
HDD Storage Server - 32 TB (MIA) (100 Достапно)
Quad Core Intel Xeon E3 or Better

8 GB DDR3 RAM or Better

4 x 8 TB HDD (32 TB Total)

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Miami, FL Data Center
Веќе од
$398.00 USD
Месечно
HDD Storage Server - 32 TB (PNJ) (100 Достапно)
Quad Core Intel Xeon E3 or Better

8 GB DDR3 RAM or Better

4 x 8 TB HDD (32 TB Total)

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

NYC Metro Data Center
Веќе од
$110.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Core i5 3550
Quad Core Intel Core i5 3550

3.3 Ghz X 4
Веќе од
$70.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Core i5 4570 (MIA)
Quad Core Intel Core i5 4570

3.2 Ghz X 4

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Miami, FL Data Center
Веќе од
$70.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Core i5 4570 (PNJ)
Quad Core Intel Core i5 4570

3.2 Ghz X 4

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

New York City Metro Data Center
Веќе од
$76.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Core i7 3770
Quad Core Intel Core i7 3770

3.4 Ghz X 4 + 4 X HT
Веќе од
$88.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Core i7 4770 (MIA)
Quad Core Intel Core i7 4770

3.4 Ghz X 4 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Miami, FL Data Center
Веќе од
$88.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Core i7 4770 (PNJ)
Quad Core Intel Core i7 4770

3.4 Ghz X 4 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

NYC Metro Data Center
Веќе од
$90.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Core i7 4790 (MIA)
Quad Core Intel Core i7 4790

3.6 Ghz X 4 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Miami, FL Data Center
Веќе од
$90.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Core i7 4790 (PNJ)
Quad Core Intel Core i7 4790

3.6 Ghz X 4 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

NYC Metro Data Center
Веќе од
$98.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Core i7 6700K (LAX)
Quad Core Intel Core i7 6700K

4.0 Ghz X 4 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Los Angeles, CA Data Center
Веќе од
$98.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Core i7 6700K (MIA)
Quad Core Intel Core i7 6700K

4.0 Ghz X 4 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Miami, FL Data Center
Веќе од
$98.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Core i7 6700K (PNJ)
Quad Core Intel Core i7 6700K

4.0 Ghz X 4 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

NYC Metro Data Center
Веќе од
$118.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Core i7 7700K (LAX)
Quad Core Intel Core i7 7700K

4.2 Ghz X 4 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Los Angeles, CA Data Center
Веќе од
$118.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Core i7 7700K (MIA)
Quad Core Intel Core i7 7700K

4.2 Ghz X 4 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Miami, FL Data Center
Веќе од
$118.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Core i7 7700K (PNJ)
Quad Core Intel Core i7 7700K

4.2 Ghz X 4 + HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

NYC Metro Data Center
Веќе од
$74.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Xeon E3 1230
Quad Core Intel Core E3 1230

3.2 Ghz X 4 + 4 X HT
Веќе од
$78.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Xeon E3 1230v3 (LAX)
Quad Core Intel Xeon E3 1230v3

Los Angeles, CA Data Center

3.3 Ghz X 4 + 4 X HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$78.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Xeon E3 1230v3 (MIA)
Quad Core Intel Xeon E3 1230v3

Miami, FL Data Center

3.3 Ghz X 4 + 4 X HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$78.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Xeon E3 1230v3 (PNJ)
Quad Core Intel Xeon E3 1230v3

New York City Metro Data Center

3.3 Ghz X 4 + 4 X HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$110.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Xeon E3 1240 V5 (LAX)
Quad Core Intel Xeon E3 1240 V5

Los Angeles, CA Data Center

3.5 Ghz X 4 + 4 X HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$110.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Xeon E3 1240 V5 (MIA)
Quad Core Intel Xeon E3 1240 V5

Miami, Florida Data Center

3.5 Ghz X 4 + 4 X HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$110.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Xeon E3 1240 V5 (PNJ)
Quad Core Intel Xeon E3 1240 V5

New York City Metro Data Center

3.5 Ghz X 4 + 4 X HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$118.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Xeon E3 1240 V6 (LAX)
Quad Core Intel Xeon E3 1240 V6

Los Angeles, CA Data Center

3.7 Ghz X 4 + 4 X HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$118.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Xeon E3 1240 V6 (MIA)
Quad Core Intel Xeon E3 1240 V6

Miami, FL Data Center

3.7 Ghz X 4 + 4 X HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$118.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Xeon E3 1240 V6 (PNJ)
Quad Core Intel Xeon E3 1240 V6

New York City Metro Data Center

3.7 Ghz X 4 + 4 X HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$76.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Xeon E3 1245v2 (MIA)
Quad Core Intel Xeon E3 1245v2

3.4 Ghz X 4 + 4 X HT

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$76.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Xeon E3 1245v2 (PNJ)
Quad Core Intel Xeon E3 1245v2

3.4 Ghz X 4 + 4 X HT

New York City Metro Data Center
Веќе од
$90.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Xeon E3 1270v3 (LAX)
Quad Core Intel Xeon E3 1270v3

Los Angeles, CA Data Center

3.5 Ghz X 4 + 4 X HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$90.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Xeon E3 1270v3 (MIA)
Quad Core Intel Xeon E3 1270v3

Miami, FL Data Center

3.5 Ghz X 4 + 4 X HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$90.00 USD
Месечно
Quad Core Server - Intel Xeon E3 1270v3 (PNJ)
Quad Core Intel Xeon E3 1270v3

New York City Metro Data Center

3.5 Ghz X 4 + 4 X HT

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%
Веќе од
$178.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Opteron 6272 64 GB (PNJ)
16 Core AMD Opteron 6272

64 GB DDR3 ECC Reg RAM

2 x 256 GB SSD

2 x 2 TB HDD

New York City Metro Data Center

Веќе од
$378.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3700X 128GB (LAX) (3 Достапно)
AMD Ryzen 3700X

128 GB DDR4 RAM

1 TB NVMe (PCIe 4x)

1 TB NVMe (PCIe 2x)

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$378.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3700X 128GB (MIA)
AMD Ryzen 3700X

128 GB DDR4 RAM

1 TB NVMe (PCIe 4x)

1 TB NVMe (PCIe 2x)

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$378.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3700X 128GB (PNJ)
AMD Ryzen 3700X

128 GB DDR4 RAM

1 TB NVMe (PCIe 4x)

1 TB NVMe (PCIe 2x)

New York City Metro Data Center
Веќе од
$258.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3700X 64GB (LAX) (1 Достапно)
AMD Ryzen 3700X

64 GB DDR4 RAM

512 GB NVMe (PCIe 4x)

512 GB NVMe (PCIe 2x)

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$258.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3700X 64GB (MIA)
AMD Ryzen 3700X

64 GB DDR4 RAM

512 GB NVMe (PCIe 4x)

512 GB NVMe (PCIe 2x)

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$258.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3700X 64GB (PNJ)
AMD Ryzen 3700X

64 GB DDR4 RAM

512 GB NVMe (PCIe 4x)

512 GB NVMe (PCIe 2x)

New York City Metro Data Center
Веќе од
$438.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3900X 128GB (LAX) (4 Достапно)
AMD Ryzen 3900X

128 GB DDR4 RAM

2 TB NVMe (PCIe 4x)

2 TB NVMe (PCIe 2x)

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$438.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3900X 128GB (MIA) (1 Достапно)
AMD Ryzen 3900X

128 GB DDR4 RAM

2 TB NVMe (PCIe 4x)

2 TB NVMe (PCIe 2x)

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$438.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3900X 128GB (PNJ) (1 Достапно)
AMD Ryzen 3900X

128 GB DDR4 RAM

2 TB NVMe (PCIe 4x)

2 TB NVMe (PCIe 2x)

New York City Metro Data Center
Веќе од
$298.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3900X 64GB (LAX)
AMD Ryzen 3900X

64 GB DDR4 RAM

1 TB NVMe (PCIe 4x)

1 TB NVMe (PCIe 2x)

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$298.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3900X 64GB (MIA)
AMD Ryzen 3900X

64 GB DDR4 RAM

1 TB NVMe (PCIe 4x)

1 TB NVMe (PCIe 2x)

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$298.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3900X 64GB (PNJ)
AMD Ryzen 3900X

64 GB DDR4 RAM

1 TB NVMe (PCIe 4x)

1 TB NVMe (PCIe 2x)

New York City Metro Data Center
Веќе од
$498.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3950X 128GB (LAX)
AMD Ryzen 3950X

128 GB DDR4 RAM

2 TB NVMe (PCIe 4x)

2 TB NVMe (PCIe 2x)

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$498.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3950X 128GB (MIA)
AMD Ryzen 3950X

128 GB DDR4 RAM

2 TB NVMe (PCIe 4x)

2 TB NVMe (PCIe 2x)

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$498.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3950X 128GB (PNJ)
AMD Ryzen 3950X

128 GB DDR4 RAM

2 TB NVMe (PCIe 4x)

2 TB NVMe (PCIe 2x)

New York City Metro Data Center
Веќе од
$358.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3950X 64GB (LAX)
AMD Ryzen 3950X

64 GB DDR4 RAM

1 TB NVMe (PCIe 4x)

1 TB NVMe (PCIe 2x)

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$358.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3950X 64GB (MIA)
AMD Ryzen 3950X

64 GB DDR4 RAM

1 TB NVMe (PCIe 4x)

1 TB NVMe (PCIe 2x)

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$358.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - AMD Ryzen 3950X 64GB (PNJ)
AMD Ryzen 3950X

64 GB DDR4 RAM

1 TB NVMe (PCIe 4x)

1 TB NVMe (PCIe 2x)

New York City Metro Data Center
Веќе од
$798.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc AMD Epyc 7281 256 GB (LAX)
32 Core Dual Processor AMD Epyc 7281

256 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 TB NVMe SSD

2 x 2 TB HDD

Los Angeles, California Data Center

Веќе од
$798.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc AMD Epyc 7281 256 GB (MIA)
32 Core Dual Processor AMD Epyc 7281

256 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 TB NVMe SSD

2 x 2 TB HDD

Miami, Florida Data Center

Веќе од
$798.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc AMD Epyc 7281 256 GB (PNJ)
32 Core Dual Processor AMD Epyc 7281

256 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 TB NVMe SSD

2 x 2 TB HDD

New York City Metro Data Center

Веќе од
$278.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc Intel Xeon E5 2620 V2 128 GB (PNJ)
12 Core Dual Intel Xeon E5 2620 V2

128 GB DDR3 ECC Reg RAM

2 x 2 TB HDD

2 x 256 GB SSD

Hardware RAID1

New York City Metro Data Center

Веќе од
$238.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc Intel Xeon E5 2620 V4 64 GB HDD (LAX)
16 Core Dual Intel Xeon E5 2620 V4

64 GB DDR4 ECC Reg RAM

4 x 2 TB HDD

Hardware RAID10

Los Angeles, California Data Center

Веќе од
$238.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc Intel Xeon E5 2620 V4 64 GB HDD (MIA)
16 Core Dual Intel Xeon E5 2620 V4

64 GB DDR4 ECC Reg RAM

4 x 2 TB HDD

Hardware RAID10

Miami, Florida Data Center

Веќе од
$238.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc Intel Xeon E5 2620 V4 64 GB HDD (PNJ)
16 Core Dual Intel Xeon E5 2620 V4

64 GB DDR4 ECC Reg RAM

4 x 2 TB HDD

Hardware RAID10

New York City Metro Data Center

Веќе од
$998.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc Intel Xeon E5 2699 V4 512 GB (LAX)
44 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2699 V4

512 GB DDR4 ECC Reg RAM

4 x 2TB SSD

Los Angeles, California Data Center

Веќе од
$998.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc Intel Xeon E5 2699 V4 512 GB (MIA)
44 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2699 V4

512 GB DDR4 ECC Reg RAM

4 x 2TB SSD

Miami, Florida Data Center

Веќе од
$998.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc Intel Xeon E5 2699 V4 512 GB (PNJ)
44 Core Dual Processor Intel Xeon E5 2699 V4

512 GB DDR4 ECC Reg RAM

4 x 2TB SSD

New York City Metro Data Center

Веќе од
$168.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc Intel Xeon E5620 (PNJ)
Dual Processor Intel Xeon E5620

64 GB DDR3 ECC Reg RAM

4 x 2 TB HDD

Hardware RAID10

New York City Metro Data Center

Веќе од
$1998.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc Intel Xeon Platinum 8160 1TB (LAX)
48 Core Dual Processor Intel Xeon Platinum 8160

1TB DDR4 ECC Reg RAM

1 x 2TB NVMe

4 x 2TB SSD

Los Angeles, California Data Center

Веќе од
$1998.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc Intel Xeon Platinum 8160 1TB (MIA) (1 Достапно)
48 Core Dual Processor Intel Xeon Platinum 8160

1TB DDR4 ECC Reg RAM

1 x 2TB NVMe

4 x 2TB SSD

Miami, Florida Data Center

Веќе од
$1998.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc Intel Xeon Platinum 8160 1TB (PNJ)
48 Core Dual Processor Intel Xeon Platinum 8160

1TB DDR4 ECC Reg RAM

1 x 2TB NVMe

4 x 2TB SSD

New York City Metro Data Center

Веќе од
$498.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc Intel Xeon Silver 4108 128 GB (LAX)
16 Core Dual Proc Intel Xeon Silver 4108

128 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 TB NVMe SSD

2 x 2 TB HDD

Los Angeles, California Data Center

Веќе од
$498.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc Intel Xeon Silver 4108 128 GB (MIA)
16 Core Dual Proc Intel Xeon Silver 4108

128 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 TB NVMe SSD

2 x 2 TB HDD

Miami, Florida Data Center

Веќе од
$498.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Dual Proc Intel Xeon Silver 4108 128 GB (PNJ) (2 Достапно)
16 Core Dual Proc Intel Xeon Silver 4108

128 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 TB NVMe SSD

2 x 2 TB HDD

New York City Metro Data Center

Веќе од
$118.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Atom D510 4 GB (MIA)
Intel Atom D510

4 GB DDR2 RAM

64 GB SSD

500 GB HDD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$58.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Atom D510 4 GB (PNJ)
Intel Atom D510

4 GB DDR2 RAM

64 GB SSD

500 GB HDD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$66.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Atom D525 8 GB (PNJ) (1 Достапно)
Intel Atom D525

8 GB DDR3 RAM

64 GB SSD

1 TB HDD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$82.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i5 4570 16 GB (LAX)
Intel Core i5 4570

16 GB DDR3 RAM

128 GB SSD

2 TB HDD

Los Angeles, CA Data Center
Веќе од
$82.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i5 4570 16 GB (MIA)
Intel Core i5 4570

16 GB DDR3 RAM

128 GB SSD

2 TB HDD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$82.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i5 4570 16 GB (PNJ) (1 Достапно)
Intel Core i5 4570

16 GB DDR3 RAM

128 GB SSD

2 TB HDD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$108.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 4770 32 GB (MIA)
Intel Core i7 4770

32 GB DDR3 RAM

2 x 1 TB HDD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$108.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 4770 32 GB (PNJ) (2 Достапно)
Intel Core i7 4770

32 GB DDR3 RAM

2 x 1 TB HDD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$96.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 4790 16 GB (MIA)
Intel Core i7 4790

16 GB DDR3 RAM

2 TB HDD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$96.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 4790 16 GB (PNJ)
Intel Core i7 4790

16 GB DDR3 RAM

2 TB HDD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$108.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 4790 32 GB (MIA)
Intel Core i7 4790

32 GB DDR3 RAM

256 GB SSD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$108.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 4790 32 GB (PNJ)
Intel Core i7 4790

32 GB DDR3 RAM

256 GB SSD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$118.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 6700K 32 GB (LAX)
Intel Core i7 6700K

32 GB DDR4 RAM

256 GB SSD

2 TB HDD

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$118.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 6700K 32 GB (MIA)
Intel Core i7 6700K

32 GB DDR4 RAM

256 GB SSD

2 TB HDD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$118.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 6700K 32 GB (PNJ)
Intel Core i7 6700K

32 GB DDR4 RAM

256 GB SSD

2 TB HDD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$138.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 6700K 64 GB (LAX)
Intel Core i7 6700K

64 GB DDR4 RAM

512 GB SSD

2 TB HDD

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$138.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 6700K 64 GB (MIA)
Intel Core i7 6700K

64 GB DDR4 RAM

512 GB SSD

2 TB HDD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$138.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 6700K 64 GB (PNJ)
Intel Core i7 6700K

64 GB DDR4 RAM

512 GB SSD

2 TB HDD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$158.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 7700K 32GB (LAX)
Intel Core i7 7700K

32 GB DDR4 RAM

2 x 256 GB SSD

Los Angeles, CA Data Center
Веќе од
$158.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 7700K 32GB (MIA)
Intel Core i7 7700K

32 GB DDR4 RAM

2 x 256 GB SSD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$158.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 7700K 32GB (PNJ)
Intel Core i7 7700K

32 GB DDR4 RAM

2 x 256 GB SSD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 7700K 64GB (LAX) (1 Достапно)
Intel Core i7 7700K

64 GB DDR4 RAM

2 x 512 GB SSD

Los Angeles, CA Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 7700K 64GB (MIA)
Intel Core i7 7700K

64 GB DDR4 RAM

2 x 512 GB SSD

Miami, FL Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 7700K 64GB (PNJ)
Intel Core i7 7700K

64 GB DDR4 RAM

2 x 512 GB SSD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$250.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 9700K 64GB (LAX)
Intel Core i7 9700K

64 GB DDR4 RAM

512 GB NVMe

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$250.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 9700K 64GB (MIA)
Intel Core i7 9700K

64 GB DDR4 RAM

512 GB NVMe

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$250.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i7 9700K 64GB (PNJ)
Intel Core i7 9700K

64 GB DDR4 RAM

512 GB NVMe

New York City Metro Data Center
Веќе од
$430.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i9 9900K 128GB (LAX) (8 Достапно)
Intel Core i9 9900K

128 GB DDR4 RAM

2 TB NVMe

2 x 2TB HDD

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$430.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i9 9900K 128GB (MIA) (2 Достапно)
Intel Core i9 9900K

128 GB DDR4 RAM

2 TB NVMe

2 x 2TB HDD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$430.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i9 9900K 128GB (PNJ) (3 Достапно)
Intel Core i9 9900K

128 GB DDR4 RAM

2 TB NVMe

2 x 2TB HDD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$290.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i9 9900K 64GB (LAX)
Intel Core i9 9900K/9900KF

64 GB DDR4 RAM

1 TB NVMe

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$290.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i9 9900K 64GB (MIA) (3 Достапно)
Intel Core i9 9900K

64 GB DDR4 RAM

1 TB NVMe

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$290.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Core i9 9900K 64GB (PNJ)
Intel Core i9 9900K/9900KF

64 GB DDR4 RAM

1 TB NVMe

New York City Metro Data Center
Веќе од
$110.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Special 32 GB (LAX)
Intel 5000+ Benchmark CPU

32 GB RAM

1TB SSD

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$110.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Special 32 GB (MIA)
Intel 5000+ Benchmark CPU

32 GB RAM

1TB SSD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$110.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Special 32 GB (PNJ)
Intel 5000+ Benchmark CPU

32 GB RAM

1TB SSD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$398.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon D 1540 64 GB (MIA)
8 Core Intel Xeon D 1540

64 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 x 512 GB SSD

2 x 2 TB HDD

Hardware RAID

Miami, FL Data Center

Веќе од
$398.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon D 1540 64 GB (PNJ)
8 Core Intel Xeon D 1540

64 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 x 512 GB SSD

2 x 2 TB HDD

Hardware RAID

New York City Metro Data Center

Веќе од
$92.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1230 32 GB (PNJ)
Intel Xeon E3 1230

32 GB DDR3 ECC RAM

64 GB SSD

2 TB HDD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$98.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1230 V3 32 GB (LAX)
Intel Xeon E3 1230 V3

32 GB DDR3 ECC RAM

256 GB SSD

Los Angeles, CA Data Center
Веќе од
$98.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1230 V3 32 GB (MIA)
Intel Xeon E3 1230 V3

32 GB DDR3 ECC RAM

256 GB SSD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$98.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1230 V3 32 GB (PNJ) (2 Достапно)
Intel Xeon E3 1230 V3

32 GB DDR3 ECC RAM

256 GB SSD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$78.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1230 V3 8 GB (LAX)
Intel Xeon E3 1230 V3

8 GB DDR3 ECC RAM

64 GB SSD

Los Angeles, CA Data Center
Веќе од
$78.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1230 V3 8 GB (MIA)
Intel Xeon E3 1230 V3

8 GB DDR3 ECC RAM

64 GB SSD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$78.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1230 V3 8 GB (PNJ)
Intel Xeon E3 1230 V3

8 GB DDR3 ECC RAM

64 GB SSD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1230 V3 GPU (MIA) (1 Достапно)
Intel Xeon E3 1230 V3

16 GB DDR3 ECC RAM

2 x 256 GB SSD

nVidia Quadro K1200 GPU

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1230 V3 GPU (PNJ)
Intel Xeon E3 1230 V3

16 GB DDR3 ECC RAM

2 x 256 GB SSD

nVidia Quadro K1200 GPU

New York City Metro Data Center
Веќе од
$118.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V5 16 GB (MIA)
Intel Xeon E3 1240 V5

16 GB DDR4 ECC RAM

256 GB SSD

2 TB HDD

Miami, FL Data Center
Веќе од
$118.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V5 16 GB (PNJ) (1 Достапно)
Intel Xeon E3 1240 V5

16 GB DDR4 ECC RAM

256 GB SSD

2 TB HDD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$158.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V5 64 GB (LAX)
Intel Xeon E3 1240 V5

64 GB DDR4 ECC RAM

512 GB SSD

2 TB HDD

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$158.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V5 64 GB (MIA)
Intel Xeon E3 1240 V5

64 GB DDR4 ECC RAM

512 GB SSD

2 TB HDD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$158.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V5 64 GB (PNJ) (1 Достапно)
Intel Xeon E3 1240 V5

64 GB DDR4 ECC RAM

512 GB SSD

2 TB HDD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$120.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V6 16 GB HDD (LAX)
Intel Xeon E3 1240 V6

16 GB DDR4 ECC RAM

2TB HDD

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$120.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V6 16 GB HDD (MIA)
Intel Xeon E3 1240 V6

16 GB DDR4 ECC RAM

2TB HDD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$120.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V6 16 GB HDD (PNJ)
Intel Xeon E3 1240 V6

16 GB DDR4 ECC RAM

2TB HDD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$120.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V6 16 GB SSD (LAX) (2 Достапно)
Intel Xeon E3 1240 V6

16 GB DDR4 ECC RAM

256 GB SSD

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$120.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V6 16 GB SSD (MIA)
Intel Xeon E3 1240 V6

16 GB DDR4 ECC RAM

256 GB SSD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$120.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V6 16 GB SSD (PNJ)
Intel Xeon E3 1240 V6

16 GB DDR4 ECC RAM

256 GB SSD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V6 64 GB HDD (LAX)
Intel Xeon E3 1240 V6

64 GB DDR4 ECC RAM

2 x 2 TB HDD

Hardware RAID1

Los Angeles, CA Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V6 64 GB HDD (MIA)
Intel Xeon E3 1240 V6

64 GB DDR4 ECC RAM

2 x 2 TB HDD

Hardware RAID1

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V6 64 GB HDD (PNJ) (4 Достапно)
Intel Xeon E3 1240 V6

64 GB DDR4 ECC RAM

2 x 2 TB HDD

Hardware RAID1

New York City Metro Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V6 64 GB SSD (LAX)
Intel Xeon E3 1240 V6

64 GB DDR4 ECC RAM

1 TB SSD

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V6 64 GB SSD (MIA)
Intel Xeon E3 1240 V6

64 GB DDR4 ECC RAM

1 TB SSD

Miami, FL Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1240 V6 64 GB SSD (PNJ)
Intel Xeon E3 1240 V6

64 GB DDR4 ECC RAM

1 TB SSD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$94.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1245 V2 32 GB HDD (MIA)
Intel Xeon E3 1245 V2

32 GB DDR3 RAM

2 TB HDD

Miami, FL Data Center
Веќе од
$94.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1245 V2 32 GB HDD (PNJ) (2 Достапно)
Intel Xeon E3 1245 V2

32 GB DDR3 RAM

2 TB HDD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$94.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1245 V2 32GB SSD (MIA)
Intel Xeon E3 1245 V2

32 GB DDR3 RAM

256 GB SSD

Miami, FL Data Center
Веќе од
$94.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1245 V2 32GB SSD (PNJ) (1 Достапно)
Intel Xeon E3 1245 V2

32 GB DDR3 RAM

256 GB SSD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$96.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1270 V3 16 GB (LAX)
Intel Xeon E3 1270 V3

16 GB DDR3 ECC RAM

64 GB SSD

1 TB HDD

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$96.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1270 V3 16 GB (MIA)
Intel Xeon E3 1270 V3

16 GB DDR3 ECC RAM

64 GB SSD

1 TB HDD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$96.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1270 V3 16 GB (PNJ)
Intel Xeon E3 1270 V3

16 GB DDR3 ECC RAM

64 GB SSD

1 TB HDD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$110.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1270 V3 32 GB (LAX)
Intel Xeon E3 1270 V3

32 GB DDR3 ECC RAM

512 GB SSD

Los Angeles, CA Data Center
Веќе од
$110.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1270 V3 32 GB (MIA) (1 Достапно)
Intel Xeon E3 1270 V3

32 GB DDR3 ECC RAM

512 GB SSD

Miami, FL Data Center
Веќе од
$110.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1270 V3 32 GB (PNJ)
Intel Xeon E3 1270 V3

32 GB DDR3 ECC RAM

512 GB SSD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$90.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1270 V3 8 GB (MIA)
Intel Xeon E3 1270 V3

8 GB DDR3 ECC RAM

128 GB SSD

Miami, Florida Data Center
Веќе од
$90.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E3 1270 V3 8 GB (PNJ)
Intel Xeon E3 1270 V3

8 GB DDR3 ECC RAM

128 GB SSD

New York City Metro Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E5 1650 V2 64GB (PNJ)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V2

64 GB DDR3 ECC Reg RAM

2 x 256 GB SSD

2 x 2 TB HDD

Hardware RAID

New York City Metro Data Center

Веќе од
$278.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E5 1650 V3 128GB (LAX)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V3

128 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 x 1TB SSD

2 x 2 TB HDD

Hardware RAID

Los Angeles, California Data Center

Веќе од
$278.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E5 1650 V3 128GB (MIA)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V3

128 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 x 1TB SSD

2 x 2 TB HDD

Hardware RAID

Miami, Florida Data Center

Веќе од
$278.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E5 1650 V3 128GB (PNJ)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V3

128 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 x 1TB SSD

2 x 2 TB HDD

Hardware RAID

New York City Metro Data Center

Веќе од
$218.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E5 1650 V3 64GB (LAX)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V3

64 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 x 256 GB SSD

2 x 2 TB HDD

Hardware RAID

Los Angeles, California Data Center

Веќе од
$218.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E5 1650 V3 64GB (MIA)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V3

64 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 x 256 GB SSD

2 x 2 TB HDD

Hardware RAID

Miami, FL Data Center

Веќе од
$218.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E5 1650 V3 64GB (PNJ)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V3

64 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 x 256 GB SSD

2 x 2 TB HDD

Hardware RAID

New York City Metro Data Center

Веќе од
$278.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E5 1650 V4 128 GB (LAX)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V4

128 GB DDR4 ECC Reg RAM

1 TB SSD

4 TB HDD

Los Angeles, California Data Center

Веќе од
$278.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E5 1650 V4 128 GB (MIA)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V4

128 GB DDR4 ECC Reg RAM

1 TB SSD

4 TB HDD

Miami, Florida Data Center

Веќе од
$278.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E5 1650 V4 128 GB (PNJ)
6 Core Intel Xeon E5 1650 V4

128 GB DDR4 ECC Reg RAM

1 TB SSD

4 TB HDD

New York City Metro Data Center

Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E5 2603 V3 64 GB (MIA)
Dual Processor Intel Xeon E5 2603 V3

64 GB DDR4 ECC Reg RAM

4 x 2 TB HDD

Hardware RAID10

Miami, Florida Data Center

Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon E5 2603 V3 64 GB (PNJ)
Dual Processor Intel Xeon E5 2603 V3

64 GB DDR4 ECC Reg RAM

4 x 2 TB HDD

Hardware RAID10

New York City Metro Data Center

Веќе од
$298.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon W 2133 64 GB (LAX)
6 Core Intel Xeon W 2133

64 GB DDR4 ECC Reg RAM

1 TB NVMe SSD

2 x 2 TB HDD

Los Angeles, California Data Center

Веќе од
$298.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon W 2133 64 GB (MIA)
6 Core Intel Xeon W 2133

64 GB DDR4 ECC Reg RAM

1 TB NVMe SSD

2 x 2 TB HDD

Miami, Florida Data Center

Веќе од
$298.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon W 2133 64 GB (PNJ)
6 Core Intel Xeon W 2133

64 GB DDR4 ECC Reg RAM

1 TB NVMe SSD

2 x 2 TB HDD

New York City Metro Data Center

Веќе од
$478.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon W 2155 128 GB (LAX)
10 Core Intel Xeon W 2155

128 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 TB NVMe SSD

2 x 2 TB HDD

Los Angeles, California Data Center

Веќе од
$478.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon W 2155 128 GB (MIA)
10 Core Intel Xeon W 2155

128 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 TB NVMe SSD

2 x 2 TB HDD

Miami, Florida Data Center

Веќе од
$478.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Intel Xeon W 2155 128 GB (PNJ)
10 Core Intel Xeon W 2155

128 GB DDR4 ECC Reg RAM

2 TB NVMe SSD

2 x 2 TB HDD

New York City Metro Data Center

Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Storage 32TB HDD (LAX)
Quad Core Server

16 GB RAM

4 x 8TB HDD

Hardware RAID10

Los Angeles, California Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Storage 32TB HDD (MIA)
Quad Core Server

16 GB RAM

4 x 8TB HDD

Hardware RAID10

Miami, FL Data Center
Веќе од
$198.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Storage 32TB HDD (PNJ)
Quad Core Server

16 GB RAM

4 x 8TB HDD

Hardware RAID10

New York City Metro Data Center
Веќе од
$598.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Storage 8TB SSD (MIA)
Quad Core Server

16 GB RAM

4 x 2TB SSD

Hardware RAID10

Miami, FL Data Center
Веќе од
$598.00 USD
Месечно
Rapid Deploy Server - Storage 8TB SSD (PNJ)
Quad Core Server

16 GB RAM

4 x 2TB SSD

Hardware RAID10

New York City Metro Data Center
Веќе од
$598.00 USD
Месечно
SSD Storage Server - 8 TB (MIA) (100 Достапно)
Quad Core Intel Xeon E3 or Better

8 GB DDR3 RAM or Better

8 x 1 TB SSD (8 TB Total)

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

Miami, FL Data Center
Веќе од
$598.00 USD
Месечно
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) (100 Достапно)
Quad Core Intel Xeon E3 or Better

8 GB DDR3 RAM or Better

8 x 1 TB SSD (8 TB Total)

6 Month Pre-Pay - Save 5%

12 Month Pre-Pay - Save 10%

24 Month Pre-Pay - Save 20%

NYC Metro Data Center